top of page

agio

Agio tarkoittaa palkkiota tai maksua. Se on palkkio nimellisarvosta ja se ilmoitetaan yleensä prosentteina. Lainoissa preemio on palkkio, joka maksetaan lainan nimellismäärästä.

Pääomavarat

Käyttöomaisuus sisältää kaikki ne varat, jotka palvelevat yhtiötä pitkällä aikavälillä. Näitä ovat esimerkiksi aineettomat hyödykkeet (esim. liikearvo), aineelliset hyödykkeet (laitteet, koneet, BGA jne.) ja rahoitusvarat (arvopaperit jne.).

annuiteettilaina

Lainaaja maksaa vakiomaksukorkoa laina-ajan. Tämä maksuprosentti koostuu korosta ja takaisinmaksukorosta. Jäljellä olevan velan jatkuvan pienenemisen vuoksi etuusprosentin takaisinmaksuosuus kasvaa jatkuvasti jakson aikana.

oletustakuu

Laiminlyöntitakauksen tapauksessa takaajan on suoritettava maksu vain, jos velkoja (yleensä lainanottaja) on epäonnistunut päävelallisen (yleensä kotipankin) omaisuutta vastaan. Liittovaltio, osavaltiot ja vastaavat takauspankit ottavat säännöllisesti tällaisia maksuhäiriötakauksia pankeille, mutta niiden on suoritettava maksu vasta, kun kaikki taatun sitoumuksen vakuudet ovat realisoituneet.

Esim.:

KfW-laina 1 000 000 € 80 % maksuhäiriötakuu

Turvatalo V-Wert 600 000 € (400 000 € ilmainen sitoumus, josta 80 % eli takuu on 320 000 € FIX)

Maksukyvyttömyys: kuka on vastuussa kuinka paljon?

HB saa myynnistä 600 000 euroa, eli tappio 400 000 euroa, takuutakuu 320 000 euroa; Kotipankin menetys 80 000 €

bottom of page